Landbruk

Vi står klare for å hjelpe deg med rask levering av diesel eller HVO til lanbruket i hele Valdres.

HVO 100 Diesel kan brukes i konvensjonelle dieselmotorer som er godkjent for HVO. Produktet er i sin kjemiske oppbygging stort sett identisk med fossil diesel, men siden gjeldende dieselstandard ikke helt oppfylles, kreves det godkjenning fra motorprodusenten. De fleste bilprodusentene for tungtrafikk har godkjent bruk av ren HVO i sine motorer, for eksempel Volvo, Scania, Mercedes, MAN, DAF, IVECO og Renault. Produktet kan også brukes som erstatning for fyringsolje og parafin. – ref. essoenergi.no

For bestilling og pristilbud, kontakt Odd Jørgen på tlf. 908 79 097

Valdres Diesel AS

Spikarmoen 17, 2900 Fagernes
908 79 097
post@valdresdiesel.no
Postboks 19, 2901 Fagernes